Digitala arbetssätt som utgår från vad medarbetare gör och behöver

Digitaliseringen kan ge människor bättre förutsättningar att klara sin vardag i arbetet och på fritiden.
Men det gäller att ta hänsyn till organisationens kultur och normer, inarbetade kommunikationsvägar, vardagliga arbetsrutiner när ny teknik utvecklas och implementeras. Med vår forskning vill vi hjälpa organisationer med kunskap om vad som krävs för att ny teknik ska bli framgångsrik.

 

Lucia Crevani, industriell ekonomi och organisation

Digitalisering handlar om förändrade förutsättningar och former för arbete. Inom vår forskning ser vi hur digitaliseringen blir allt viktigare både inom privat och offentlig sektor, och man vill gärna inte missa chansen att göra verksamheten bättre med ny teknik. Men tekniken blir inte användbar, om den inte utgår från behov i en organisation och individerna som arbetar i den. Det behöver finnas ett samspel mellan teknik och människa.

Lucia Crevani är docent i företagsekonomi och doktor i industriell ekonomi vid MDH. Hon forskar inom organisering, ledarskap, introduktion av ny teknik och undervisar i organisation och management.

– Nästan alla har en smartphone och använder den dagligen. Det är exempel på en användbar teknik eftersom den är har blivit en naturlig del av det vi gör. I vår forskning undersöker vi meningsfull introduktion av teknik med fokus på människors behov, säger Lucia.

Glöm inte bort människan

När det gäller utveckling och introduktion av ny teknik på en arbetsplats är det viktigt att utgå ifrån vad medarbetarna behöver. Beslutfattarna i en organisation sitter ofta långt från det dagliga arbetet och saknar insyn i behoven tekniken ska tillgodose hos medarbetarna. Därför är det viktigt att göra medarbetarna delaktiga redan från början.

– I fall där beslutsfattare sitter långt ifrån verksamheten riskerar man att ny teknik inte blir användbar. De tillsynes enkla aktiviteter som tekniken ska stödja eller utföra kan visa sig vara mycket mer komplicerade när man börjar titta närmare på dem och att få olika system att prata med varandra kan bli en utmaning då de kan var byggda kring olika logiker. Blir system då svåra att hantera för medarbetarna så blir de inte heller använda så som de skulle, säger Lucia.

Identifiera de verkliga behoven först

Den meningsfulla tekniken utgår från ett ord: delaktighet. Genom att på ett tidigt stadium undersöka medarbetarnas behov och arbetspraktik kan en organisation introducera ny teknik med god användbarhet och på ett bättre sätt förstå utmaningen med att få ihop olika system.

Ett konkret exempel är utveckling av välfärdsteknik inom äldrevården.

– Genom att involvera de äldre i utvecklingsprocessen och därigenom förstå deras vardag, tar vi också tillvara på deras erfarenheter. När nya digitala system som har till syfte att skapa enkelhet, trygghet och säkerhet, utvecklas är det nödvändigt att den äldre som ska använda den, vårdpersonal och ibland även anhöriga är med i processen. Människan måste vara i fokus, säger Lucia.

Välfärdsteknik

Exempel på välfärdsteknik är digitaliserade trygghetslarm, fjärrtillsyn via kamera, verktyg för kommunikation eller digitala vårdjournaler. Tekniken kan användas av personen själv, av närstående eller vårdpersonal.

Kontakt

Lucia Crevani, forskningsledare industriell ekonomi och organisation

Tfn: 021- 151747

E-post: lucia.crevani@mdh.se

 

Katarina Bälter, hälsa och välfärd

Vi visar vägen – alla kan äta hållbart

Upptäck hur du kan må bättre och samtidigt vårda planeten

Anders Fundin, innovation och produktrealisering

Vi vässar Sveriges konkurrenskraft – med kvalitet och kundnöjdhet

Upptäck hur vår forskning stärker processer i svensk industri