Medvetna val för en hållbar livsstil och friskare planet

I dag står vi inför stora samhällsförändringar, både i Sverige och globalt. En utmaning är de livsstilsrelaterade folksjukdomarna som drabbar en stor andel av befolkningen såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer. En annan global utmaning är klimatkrisen där 25 procent av växthusgasutsläppen kommer från produktion av livsmedel. Vår forskning visar att det går att äta både hälsosamt och klimatsmart och genom medvetna val kan människor må bättre och samtidigt minska sin klimatpåverkan.

Katarina Bälter, hälsa och välfärd

Katarina Bälter är professor i folkhälsovetenskap och forskar om hur livsstil och matvanor påverkar den egna hälsan och miljön.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan en ohälsosam livsstil öka risken att utveckla folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och vissa cancersjukdomar.

– Vi har en åldrad befolkning där en stor andel drabbas av livsstilsrelaterade folksjukdomar. Men med hjälp av livsstilsändringar som nyttigare matvanor, mer fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion och att inte röka eller bränna sig i solen kan vi minska risken för att drabbas av dessa sjukdomar. Även små förändringar kan ha betydelse, och alla kan göra något, säger Katarina.

Cykla när du kan och ät mindre nötkött

Som tur är går en livsstil som främjar god hälsa hand i hand med en livsstil som minskar klimatpåverkan. Vi kallar det för en hållbar livsstil och hälsa, och klimatsmarta matvanor och aktiva transporter, till exempel att cykla eller promenera, är centrala delar.

– Vi bör öka vårt dagliga konsumtion av grönsaker, frukt och bär, bönor, nötter och fisk. Byt vitt bröd mot grovt bröd för att äta mer fiber. Dessutom borde vi också begränsa konsumtionen av nötkött, charkprodukter, drycker och livsmedel med tillsatt socker samt alkoholhaltiga drycker, säger Katarina.

Minska mängden mat som går förlorad

Ytterligare en sak som alla kan hjälpa till med är att minska matsvinnet. I dag försvinner en tredjedel av all mat i matsvinn.

– Genom teknisk utveckling, politisk vilja, initiativ från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället tillsammans med livsstilsförändringar kan vi alla lösa klimatkrisen. Men det är bråttom och vi måste agera nu, säger Katarina.

 

Hållbar livsstil

Med en hållbar livsstil menas en livsstil som stöttar en hållbar samhällsutveckling utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

En hållbar livsstil tillgodoser nutidsmänniskans behov utan att riskera kommande generationers behov.

Kontakt

Petra von Heideken Wågert, forskningsledare Hälsa och välfärd

Tfn: 021-10 31 88

E-post: petra.heideken.wagert@mdh.se

Lucia Crevani, industriell ekonomi och organisation

Vi fokuserar på människan – för meningsfull digitalisering

Upptäck hur vi utvecklar och introducerar ny teknik med hänsyn till människan

Anders Fundin, innovation och produktrealisering

Vi vässar Sveriges konkurrenskraft – med kvalitet och kundnöjdhet

Upptäck hur vår forskning stärker processer i svensk industri