Text

Projektlista - samarbetspartner: med 120 parter

  • Automation Region 4.0 (AR 4.0) är en virtuell och fysisk plattform där små och medelstora företag möter stora bolag, akademi och offentlig sektor i gemensamma, branschöverskridande och tvärvetenskapliga projekt.


    Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist

    Huvudfinansiering: Vinnova, Vinnväx

    Samarbetspartners: Automation Region, med 120 parter