Text

Projektlista - samarbetspartner: Volvo Parts

  • Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


    Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

    Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

    Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment, Bombardier Transportation, Kablageproduktion, Mälarenergi, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Volvo Parts