Text

Projektlista - samarbetspartner: Vattenfall

 • I Sverige har det saknats lättillgänglig statistik för egenanvändningen av solel för existerande solcellsanläggningar. Projektets syfte var därför att ta fram statistik för egenanvändning av solel för ett större antal solcellsanläggningar.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: HESAB, Tekniska Verken Linköping Nät, Vattenfall

 • Målet med projektet WASTE MAN är att föreslå en ny lösning som integrerar rökgasrening med hantering av förorenat vatten från energiomvandling av biomassa/avfall och slammet från den kommunala avloppsreningen.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Vattenfall R&D, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Ena Energi