Text

Projektlista - samarbetspartner: Uppsala universitet

 • An AI based decision support system will take the current patients specific circumstances into account and apply AI methods such as `knowledge discovery´ and Case-Based Reasoning to identify relations in the registry seen from the individual perspective.


  Projektansvarig vid MDU: Peter Funk

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Lunds universitet, Uppsala universitet, Västmanlands kommuner och landsting

 • Det har skett en progressiv försämring av ungdomars psykiska hälsa de senaste tre årtiondena, som Folkhälsomyndigheten och andra nordiska studier har visat. Men orsakerna till detta är i stort sett okända. Varför har denna ökning inträffat? Består det till vuxen ålder? Hittills finns det inget tydligt svar på dessa frågor. Detta projekt syftar till att bidra till denna kunskap.


  Projektansvarig vid MDU: Fabrizia Giannotta

  Huvudfinansiering: Forte

  Samarbetspartners: Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland, Uppsala universitet

 • Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


  Projektansvarig vid MDU: Inger Holmström

  Huvudfinansiering: MDU

  Samarbetspartners: Uppsala universitet, Uppsala Akademiska sjukhus

 • The center supports an environment, a creative meeting place, where SICS and the participating industry and university partners collaborate closely and effectively.


  Projektansvarig vid MDU: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova

  Samarbetspartners: ABB, KTH, Peerialism, Saab, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, T2 Data, TeliaSonera, Uppsala universitet, Vendolocus Development

 • Det övergripande syftet med projektet är att beskriva fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- samt ett uppringarperspektiv


  Projektansvarig vid MDU: Sofia Skogevall

  Huvudfinansiering: MDU

  Samarbetspartners: Stockholms universitet, Uppsala universitet, Region Västmanland

 • Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


  Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: SLU, Solkompaniet, Kärrbo Prästgård, SMHI, Uppsala universitet, Universitá Cattolica Italien, NASA USA

 • Detta forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.


  Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

  Medfinansiering: Mälarenergi, Käppalaförbundet, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Tekniska Verken i Linköping, Norrköping Vatten och Avfall, Växjö kommun, Syvab, Uppsala Vatten och Avfall, Örebro kommun, Stockholm Vatten och Avfall

  Samarbetspartners: IVL, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, SLU