Text

Projektlista - samarbetspartner: Universitetet i Reykjavik Island

  • Syfte med studien är att verifiera utfallet av en beräkningsalgoritm (RetinaRisk™), utvecklad på Island och testad i flera europeiska länder, på ett mycket stort svenskt material, tillgängligt i NDR.


    Huvudfinansiering: Ögonfonden, Synfrämjande forskning

    Samarbetspartners: Universitetet i Reykjavik Island