Text

Projektlista - samarbetspartner: UiT Norges Arktiske Universitet

  • Vilket övergripande syfte har projektet?: Syftet med detta projekt är att modifiera ett grupprogram (CRGP) som vilar på kognitiv, relationell grund och som ursprungligen utformats för behandling av klienter som varit långvarigt sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, för att använda det för att minska upplevelser av arbetsrelaterad stress och stödja återhämtning för människor som fortfarande arbetar.


    Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

    Huvudfinansiering: MDH

    Medfinansiering: UiT Norges Arktiske Universitet

    Samarbetspartners: UiT Norges Arktiske Universitet, Oxford University, Region Gävleborg