Text

Projektlista - samarbetspartner: Tartu universitet

  • Projektets huvudsakliga syfte är att etablera samarbete mellan deltagarna inom tillämpad matematik.


    Projektansvarig vid MDH: Anatoliy Malyarenko

    Huvudfinansiering: Nordplus

    Samarbetspartners: Riga teknisk universitet, Tartu universitet, Estnisk universitet av biovetenskap, Vilnius universitet