Text

Projektlista - samarbetspartner: Svenska OMEP

 • Syftet med projektet är att studera arbetet med hållbar utveckling vid sju svenska I Ur och Skur-förskolor. Specifikt studeras hur och på vilket sätt verktyget OMEP:s skala för hållbarhet kan ge stöd till och utmana förskolans utbildning och undervisning i arbete med utbildning för hållbarhet


  Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Dr. Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad, Svenska OMEP

 • Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

  Huvudfinansiering: Erasmus+

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Prof. J Einarsdottir and Dr. I Ó. Sigurðarsdóttir University of Iceland, I Friberg, Svenska OMEP, E Ärlemalm-Hagsér, MDH, F Kelleher and M Atanackovic Early Childhood Ireland, A Štefanec Kindergarten Dobro Dr. A Višnjić Jevtić OMEP Croatia