Text

Projektlista - samarbetspartner: Stockholms universitet

 • From Nature to Culture


  Projektansvarig vid MDH: Kimmo Eriksson

  Huvudfinansiering: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

  Samarbetspartners: Stockholms universitet

 • The purpose with the ExAct project is to exploit methods and techniques from artificial intelligence (AI) to enable semi-automatic and automatic experience sharing in organizations.


  Projektansvarig vid MDH: Peter Funk

  Huvudfinansiering: SSF, ProViking

  Samarbetspartners: Stockholms universitet, KTH, ABB Robotics, SKF, Volvo Construction Equipment, SCEMM

 • Det övergripande syftet med projektet är att beskriva fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- samt ett uppringarperspektiv


  Projektansvarig vid MDH: Sofia Skogevall

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Stockholms universitet, Uppsala universitet, Region Västmanland