Text

Projektlista - samarbetspartner: Stargo

  • Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


    Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

    Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

    Medfinansiering: MDH

    Samarbetspartners: NCC Property Development, Castellum, Helio, Naava, GoToWork, Tenant and Partner, Matters Group, Stargo, COOR