Text

Projektlista - samarbetspartner: Solkompaniet

  • Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


    Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

    Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

    Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

    Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

  • Nordligt läge och lågt elpris i Sverige gör att noggranna förutsägelser av energiutbyte från solcellsanläggningar är av stor vikt.


    Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

    Huvudfinansiering: Energimyndigheten

    Samarbetspartners: SMHI, Solkompaniet Konsult Sverige

  • Forskningsprojektet syftar till att hjälpa intressenter att övervinna tekniska och icke-tekniska hinder i genomförandet av building-integrated photovoltaics i den byggda miljön.


    Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

    Huvudfinansiering: Energimyndigheten

    Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Solkompaniet, White Arkitekter

  • Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


    Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

    Huvudfinansiering: Energimyndigheten

    Samarbetspartners: SLU, Solkompaniet, Kärrbo Prästgård, SMHI, Uppsala universitet, Universitá Cattolica Italien, NASA USA