Text

Projektlista - samarbetspartner: Siemens Energy

  • Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


    Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

    Huvudfinansiering: Energimyndigheten

    Medfinansiering: Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling

    Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy