Text

Projektlista - samarbetspartner: SMHI

 • Syftet med denna förstudie är att bygga ett pilot men omfattande WFE-verktyg för Sverige som bygger på SWEDIMS (SWEDish Irrigation Management System) genom att använda de rumsligt explicita klimatdata som genereras av SMHI.


  Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: SMHI

 • Nordligt läge och lågt elpris i Sverige gör att noggranna förutsägelser av energiutbyte från solcellsanläggningar är av stor vikt.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: SMHI, Solkompaniet Konsult Sverige

 • Syftet med denna förstudie var att bygga ett pilotbevattningssystem för Sverige, kallat SWEDIMS, genom att använda de rumsligt uttryckliga klimatdata som genereras av SMHI.


  Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: SMHI, NASA ARC

 • Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


  Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: SLU, Solkompaniet, Kärrbo Prästgård, SMHI, Uppsala universitet, Universitá Cattolica Italien, NASA USA