Text

Projektlista - samarbetspartner: SLU

 • Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


  Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: SLU, Solkompaniet, Kärrbo Prästgård, SMHI, Uppsala universitet, Universitá Cattolica Italien, NASA USA

 • Detta forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

  Medfinansiering: Mälarenergi, Käppalaförbundet, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Tekniska Verken i Linköping, Norrköping Vatten och Avfall, Växjö kommun, Syvab, Uppsala Vatten och Avfall, Örebro kommun, Stockholm Vatten och Avfall

  Samarbetspartners: IVL, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, SLU