Text

Projektlista - samarbetspartner: Region Jönköping

 • Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Harder

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Jönköping University, Region Jönköping

 • Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om hur delaktighet och psykisk hälsa är relaterade. Dessutom studeras hur barn och föräldrar är involverade i åtgärdsarbetet och relateras till de åtgärder som görs för at förbättra psykisk hälsa. Kunskapen skagenerera ett underlag för åtgärder för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Underlaget ska gälla både åtgärder för att förbättra psykisk hälsa och åtgärder som ökar barns och föräldrars delaktighet i åtgärdsprocessen.


  Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet (VR)

  Medfinansiering: Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Jönköping, Region Östergötland, Region Örebro län, Bloorview Research Institute Canada, University of Melbourne Australia, Institutet för handikappvetenskap