Text

Projektlista - samarbetspartner: RISE

 • Projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser (‘Greenhouse gas emissions’ GHG) och framtar lösningar som påskyndar omställningen till hållbara städer.


  Projektansvarig vid MDH: Baran Cürüklü

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: SweGreen, RISE Research Institutes of Sweden

 • AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


  Projektansvarig vid MDH: Gunnar Widforss

  Huvudfinansiering: ECSEL, Vinnova

  Medfinansiering: MDH, Eskilstuna kommun

  Samarbetspartners: Alstom, Volvo Construction Equipment, RISE Research Institutes of Sweden, Westermo

 • Syftet med projektet är att skapa en hållbar och resilient lösning för matförsörjning, med hög näring, i stadsmiljöerna och samtidigt minimera användandet på gemensamma resurser som vatten, energi och transport.


  Projektansvarig vid MDH: Baran Cürüklü

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, SweGreen, Sweco, Paul Taylor Lanthandel AB, Ica Focus, Areim AB, Bjerking AB

 • Forskningsprojektet ARRAY är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDH och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


  Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, ABB, Alten Sverige, Bombardier Transportation, First Control Systems, Kanthal, MITC, Skanska, Volvo Construction Equipment, Automation Region, Robotdalen

 • Module C11 addresses the concepts of data privacy, integrity and security in the context of Industry 4.0, cyber-physical production systems and connected industry. It provides learners with basic cyber-security definitions and models as well as practical information to achieve information systems certification against international standards and regulations like ISO 27001 and GDPR.


  Projektansvarig vid MDH: Francesco Flammini

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: Linnaeus University, RISE Research Institutes of Sweden, Combitech, Westermo, Bombardier, ABB

 • Målet med projektet är att utveckla en heltäckande konceptuell beskrivning som kan användas som grund för framtida implementering och industrialisering. Projektet fokuserar på vägbyggen, med tillhörande aggregat- och asfaltproduktion.


  Projektansvarig vid MDH: Jakob Axelsson

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas, Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Sandvik, Skanska, Trafikverket, Volvo Construction Equipment

 • Digilyftet will create a method for supporting SMEs through the digitalisation process.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket

  Samarbetspartners: Göteborgs Tekniska College, RISE Research Institutes of Sweden, Blue Institute, MITC, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Swerea IVF

 • Genom ökad digitalisering skapas helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i leverantörskedjorna. Det gör att företagen kan samverka med varandra och med kunderna på helt nya sätt. Projektet fokuserar på dataöverföringen som sker mellan företag/organisationer i ett värdenätverk.


  Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Produktion2030, PiiA

  Samarbetspartners: Teknikföretagens Service, ABB, ADDIVA, Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Boliden, CARGOTEC Sweden, Chalmers tekniska högskola, Combitech, Empir Industry, Eskilstuna ElektronikPartner, FKG, Hexagon, RISE Research Institutes of Sweden, IBM, MITC, Outokumpu, SSG, Siemens, Blue Institut

 • Forskningsprojektet syftar till att identifiera halonfria medel och undersöka deras brandbekämpningseffektivitet och släckningskoncentration.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: EU Horizon 2020 Clean Sky 2

  Samarbetspartners: London South Bank University, Cranfield University, RISE Research Institutes of Sweden

 • Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy

 • Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Paradis Energi, Emulsionen, PPAM Solkraft

 • Forskningsprojektet syftar till att hjälpa intressenter att övervinna tekniska och icke-tekniska hinder i genomförandet av building-integrated photovoltaics i den byggda miljön.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Solkompaniet, White Arkitekter

 • From a scientific point of view, the ITS ESS-H graduate school will contribute to important application areas where the aims are to improve human health and minimize human suffering, and to provide reliable sensor systems for industrial use, also in safety-critical applications.


  Projektansvarig vid MDH: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: RISE, Camanio Care, Infoflex Connect, Neldus Tech, Senseair, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Volvo GTO, Westermo R&D, Wireless Peer-to-Peer

 • The long term goal of the project is to inspire Swedish industry to investigate how big data analytics can enable a new phase in process optimization.


  Projektansvarig vid MDH: Shahina Begum

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: BillerudKorsnäs, FindIT, Peltarion, PulpEye, RISE

 • The goal of the research project is to develop a hardware and software modular system that allows production workers to easily build and implement simple and low-cost IoT-aided improvement solutions at the production shop floor.


  Projektansvarig vid MDH: Yuji Yamamoto

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Eskilstuna Elektronikpartner AB, Microsoft Sverige, Seco Tools, Volvo Construction Equipment

 • MegaM@Rt brings model-based engineering to the next level in order to help European industry reducing development and maintenance costs while reinforcing both productivity and quality.


  Projektansvarig vid MDH: Wasif Afzal

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: AinaCom Oy, Åbo Akademi University, ARMINES - Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels, Brno University of Technology - Vysoke uceni technicke v Brne, IKERLAN S. Coop., RISE, TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Universidad de Cantabria, Universitat Oberta de Catalunya FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, University of L’Aquila, University of Pau, Atos Spain S.A., Bombardier Transportation, CAMEA, spol. s r.o., ClearSy System Engineering, Conformiq Software Oy, Fent Innovative Software Solutions, Intecs Informatica e Tecnologia del Software, Nokia, Ro Technology srl, Smartesting Solutions & Services, SOFTEAM, Space Systems Finland Ltd., TEKNE, Thales Group, Volvo Construction Equipment

 • The project outputs will pave the way for sustainable AI in industrial processes.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova Process Industrial IT and Automation (PiiA)

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Mälarenergi, Outokumpu, ABB, Sigholm, Mimer

 • ORION will bring a holistic decision support system to manage the trade-off between functionality, time to market, cost, quality and risk to develop competitive software-intensive system using components and services.


  Projektansvarig vid MDH: Jan Carlson

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Blekinge Institute of Technology, RISE Research Institutes of Sweden

 • Syftet med projektet är att bidra till att uppfylla målen för den svenska och europeiska energipolitiken, genom att visa hur man kan bygga och driva bostäder effektivt med egenproducerad energi.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

  Huvudfinansiering: Energimyndigheten

  Medfinansiering: Yellon, Bostads AB VätterHem

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden

 • The TESTOMAT project will support software teams to strike the right balance by increasing the development speed without sacrificing quality.


  Projektansvarig vid MDH: Björn Lisper

  Huvudfinansiering: Vinnova, Itea3

  Samarbetspartners: KTH Royal Institute of Technology, RISE Research Institutes of Sweden, Bombardier Transportation, Empear, Ericsson, Saab, Avionics Systems, System Verification, Verifyter

 • V-trustEE


  Projektansvarig vid MDH: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science

 • Detta forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

  Medfinansiering: Mälarenergi, Käppalaförbundet, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Tekniska Verken i Linköping, Norrköping Vatten och Avfall, Växjö kommun, Syvab, Uppsala Vatten och Avfall, Örebro kommun, Stockholm Vatten och Avfall

  Samarbetspartners: IVL, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, SLU

 • The research project XIVT is a collaborative project between universities, research institutes, companies within industry and technology suppliers from five different countries. The project is financed by the companies involved in the project and research funding agencies.


  Projektansvarig vid MDH: Eduard Paul Enoiu

  Huvudfinansiering: Itea3

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, ABB Process Automation, Addiva, Bombardier Transportation, Percepio

 • The makeITrail project is concerned with developing new methods and technologies to further integrate the value chain of the railway manufacturing sector in Sweden. In doing so, we need to strengthen the supplier-producer-consumer relationship and connect the local suppliers with the wider international supply chain.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Addiva, Bombardier Transportation, DELTA