Text

Projektlista - samarbetspartner: Non-formal learning club

  • Innovativ inlärningsmetod i cirkulär kemi för påbyggnadsutbildning.


    Projektansvarig vid MDH: Olga Hendel

    Huvudfinansiering: Universitets- och högskolerådet, Erasmus+

    Samarbetspartners: Kaunas Dainava Basic School, Rudbeckianska gymnasiet, UNIVERSIDADE DA CORUNA, Sviluppo chimica S.p.A., Consorzio Scuola Comunità Impresa, Eco Logic, Non-formal learning club "WE", SOU "Orde Chopela"