Text

Projektlista - samarbetspartner: Ministry of Public Health (Thailand)

  • Det övergripande syftet är att beskriva faktorer som associeras med upplevd hälsa och hälsosamt åldrande och hur äldre människor och deras närstående uppfattar hälsosamt åldrande. Dessutom studeras hur sjuksköterskor som vårdar äldre uppfattar innebörder av hälsosamt åldrande och hälsopromotion i Nordöstra Thailand.


    Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

    Huvudfinansiering: Ministry of Public Health (Thailand)

    Samarbetspartners: Ministry of Public Health (Thailand)