Text

Projektlista - samarbetspartner: Mimer

 • CAMI builds upon and move beyond the current state of the art of technologies to support rich human-computer interaction, intelligent context management, environment perception and reactive behavior.


  Projektansvarig vid MDH: Dag Nyström

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Alten Sverige, Ericsson, Mimer Information Technology

 • Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: MDH, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Gävle Energi, Direct Energy, Solarus, WSP, Climate Well, Borlänge Energi, Tunabyggen, Mälarenergi, Mimer, Repus, K-fastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö, Byggpartner, Falu Energi och Vatten, Gävlegårdarna, Gävle fastigheter, Dala Energi

 • För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Medfinansiering: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

  Samarbetspartners: Västerås stad, ABB, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer, Svealandstrafiken

 • The project outputs will pave the way for sustainable AI in industrial processes.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Vinnova Process Industrial IT and Automation (PiiA)

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Mälarenergi, Outokumpu, ABB, Sigholm, Mimer