Text

Projektlista - samarbetspartner: Malgorzata Zeriniowska

  • Beslutsfattande i politiska församlingar och i andra sammanhang förbereds ofta genom utredningar. Hur kan sådana utredningar utföras om man önskar att de skall vara förenliga med högt ställda demokratiska ideal?


    Projektansvarig vid MDH: Peter Söderbaum

    Samarbetspartners: Malgorzata Zeriniowska, University of Marseilles (Frankrike), Judy Brown, University of Wellington (Nya Zeeland)