Text

Projektlista - samarbetspartner: MDH

 • Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.


  Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

  Huvudfinansiering: Erasmus+

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Prof. J Einarsdottir and Dr. I Ó. Sigurðarsdóttir University of Iceland, I Friberg, Svenska OMEP, E Ärlemalm-Hagsér, MDH, F Kelleher and M Atanackovic Early Childhood Ireland, A Štefanec Kindergarten Dobro Dr. A Višnjić Jevtić OMEP Croatia

 • Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: MDH, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Gävle Energi, Direct Energy, Solarus, WSP, Climate Well, Borlänge Energi, Tunabyggen, Mälarenergi, Mimer, Repus, K-fastigheter, Eskilstuna Energi och Miljö, Byggpartner, Falu Energi och Vatten, Gävlegårdarna, Gävle fastigheter, Dala Energi

 • Syftet med projektet är att studera hälsofrämjande insatser för att minska stillasittande livsstil hos målgruppen.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: Cancerfonden

  Samarbetspartners: Dep of Public Health and Caring Sci Uppsala University, Department of Oncology Akademiska sjukhuset, MDH

 • I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Akademin för ekonomi samhälle och teknik vid MDH, Akademin för innovation design och teknik vid MDH, Region Dalarna, Karolinska institutet, Region Västmanland

 • ImmerSAFE is a four year (2018-2021) H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network that brings together 9 beneficiaries and 5 partner organizations from Finland, Sweden, Norway, Croatia, Italy, and Switzerland, with the aim of training a new generation of multi-disciplinary experts, who have an understanding of the core imaging technologies, the requirements set to them by the safety-critical applications and who can account for the human user in the design of such systems.


  Projektansvarig vid MDH: Gunnar Widforss

  Huvudfinansiering: EU-projekt

  Samarbetspartners: Academy of the National Fire Corps (Istituto Superiore Antincendi), Accelopment Ag, Beneq Oy, MDH, NTNU, Tampere University, Università Degli Studi Roma Tre, University of Helsinki, University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, VTT Research Centre of Finland Ltd., Xylon D.O.O., Crosscontrol, Forum for Intelligent Machines Ry, Leonardo S.P.A.

 • Uppdraget från MKHV var att genomföra denna kunskapsöversikt för att ge underlag till kommuner och landsting att arbeta utifrån ”best practice” i evidensbaserad äldreomsorg.


  Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Eskilstuna Kommun, Västerås Stad, MDH

 • Under våren 2017 startade ett projekt inom Samhällskontraktets Hållbar samhällsutveckling (HSU) om nyanlända barn och ungdomars integration.


  Projektansvarig vid MDH: Mehrdad Darvishpour

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Samarbetspartners: MDH