Text

Projektlista - samarbetspartner: Imperial College

  • Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


    Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

    Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

    Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

    Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University