Text

Projektlista - samarbetspartner: IVL

  • Detta forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.


    Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

    Huvudfinansiering: Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

    Medfinansiering: Mälarenergi, Käppalaförbundet, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Tekniska Verken i Linköping, Norrköping Vatten och Avfall, Växjö kommun, Syvab, Uppsala Vatten och Avfall, Örebro kommun, Stockholm Vatten och Avfall

    Samarbetspartners: IVL, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, SLU