Text

Projektlista - samarbetspartner: IF Metall

 • Projektet Flaggskeppsfabriken skall stärka svensk produktion genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.


  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Uppsala University, ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Electrolux, Haldex, lIF Metall, Sandvik Mining and Construction, Scania, Siemens, Turbomachinery, Teknikföretagen, Toyota Material Handling

 • Syftet med projektet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, KK-stiftelsen, Vinnova

  Samarbetspartners: Chalmers tekniska högskola, Jönköping University, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, IF Metall, Swerea IVF, Teknikföretagen