Text

Projektlista - samarbetspartner: Humlegården Fastigheter

  • Projektet ”Grön e-tjänsteutvecklingsmodell för fastighetsbranschen” handlar om att skapa en grön e-tjänsteutvecklingsmodell som hjälper fastighetbolag att snabbare välja och utveckla IT-baserade tjänster som ger ett ökat miljömedvetande hos hyresgästerna.


    Projektansvarig vid MDH: Peter Ekman

    Huvudfinansiering: Energimyndigheten

    Samarbetspartners: Humlegården Fastigheter, Maestro, ett stort antal kommersiella hyresgäster