Text

Projektlista - samarbetspartner: Hitachi

 • Elektriska komponenter släpper ut stora mängder värme under drift. Detta är en stor begränsande faktor för att förbättra tekniken för kraftsystem som används för transport eller processer som används inom industrin.


  Projektansvarig vid MDH: Rebei Bel Fdhila

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Hitachi ABB Power Grids, Westinghouse Electric

 • The main goal of FIESTA is to develop new solutions that provide scalable real-time performance, in the context of collaborative and adaptive distributed legacy systems, by utilizing resource efficient consolidation while ensuring non-functional properties of timing, safety and security.


  Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, ABB Robotics, Arcticus Systems, Hitachi, Percepio, Volvo Construction Equipment

 • Detta projekt kommer att utveckla självövervakande och kontinuerliga inlärningsmetoder för att främja en bredare tillgänglighet av datadrivet prediktivt underhåll i kraftnät.Kontinuerligt (och livslångt) lärande har hög potential att stödja mer grundade och exakta underhållsbeslut genom att hantera förändrade förhållanden i kraftnät, som t.ex. åldrande av elektriska komponenter. Fallstudier med data som samlats in från kraftnät kommer att utföras för att utvärdera effektiviteten i de föreslagna metoderna.


  Projektansvarig vid MDH: Ning Xiong

  Huvudfinansiering: SSF

  Medfinansiering: Hitachi ABB PowerGrids

  Samarbetspartners: Hitachi ABB PowerGrids