Text

Projektlista - samarbetspartner: HESAB

  • I Sverige har det saknats lättillgänglig statistik för egenanvändningen av solel för existerande solcellsanläggningar. Projektets syfte var därför att ta fram statistik för egenanvändning av solel för ett större antal solcellsanläggningar.


    Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

    Huvudfinansiering: Energimyndigheten

    Samarbetspartners: HESAB, Tekniska Verken Linköping Nät, Vattenfall