Text

Projektlista - samarbetspartner: Flowocean

 • Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

  Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

 • Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

  Samarbetspartners: University of Parma Italy, Siram Veolia Italy, Flowocean