Text

Projektlista - samarbetspartner: First Control Systems

 • Forskningsprojektet ARRAY är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDH och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


  Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, ABB, Alten Sverige, Bombardier Transportation, First Control Systems, Kanthal, MITC, Skanska, Volvo Construction Equipment, Automation Region, Robotdalen

 • The results of the study will establish a reference for the energy stakeholders and will re-form the way energy systems are controlled.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: EC ERA-Net Smart Energy Systems

  Samarbetspartners: University of Parma, Siram Veolia, Mälarenergi, First Control Systems

 • Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen för att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för online-karakterisering av biomassa och avfallsmaterialegenskaper för diagnostik samt optimal kontroll av kraftvärmeverk.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Energimyndiheten

  Medfinansiering: Energiforsk, Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö, ENA Energi, Bollnäs Energi, First Control Systems, Bestwood

  Samarbetspartners: Energiforsk, Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö, ENA Energi, Bollnäs Energi, First Control Systems, Bestwood