Text

Projektlista - samarbetspartner: Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS)

  • I ABOWE-projektet kommer två tekniker för avfall-till-energi, bioraffinaderi och torrötning att testas i pilotskala i olika regioner i Östersjöområdet.


    Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

    Huvudfinansiering: EU:s Baltic Sea Region

    Samarbetspartners: The Municipal Federation of Savonia University of Applied Sciences (project leader), Ostfalia University of Applied Sciences, Marshal Office of Lower Silesia, Klaipeda University, Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS), University of Eastern (Finland)