Text

Projektlista - samarbetspartner: ENA Energi

 • The purpose of the FuturE project is to give national as well as international students and professional practitioners an opportunity to benefit from the skills in MDH's strongest research profiles, by means of flexible web based courses.


  Projektansvarig vid MDH: Ann-Catrin Davis

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: ABB, Bombardier Transportation, ENA Energi, Ericsson, Mälarenergi, OPSIS, Sala-Heby Energi, Scania, Volvo, Volvo Cars, Automation Region

 • Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen för att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för online-karakterisering av biomassa och avfallsmaterialegenskaper för diagnostik samt optimal kontroll av kraftvärmeverk.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Energimyndiheten

  Medfinansiering: Energiforsk, Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö, ENA Energi, Bollnäs Energi, First Control Systems, Bestwood

  Samarbetspartners: Energiforsk, Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö, ENA Energi, Bollnäs Energi, First Control Systems, Bestwood

 • Målet med projektet WASTE MAN är att föreslå en ny lösning som integrerar rökgasrening med hantering av förorenat vatten från energiomvandling av biomassa/avfall och slammet från den kommunala avloppsreningen.


  Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Vattenfall R&D, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Ena Energi