Text

Projektlista - samarbetspartner: Durham University

  • Män som arbetar mot mäns våld mot kvinnor.


    Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

    Huvudfinansiering: British Academy of the Social Sciences

    Samarbetspartners: Durham University