Text

Projektlista - samarbetspartner: Danmarks tekniska universitet

  • Målet med MAGNITUDE-projektet är att utforma och utveckla affärs- och marknadsmekanismer samt stödja samordningsverktyg för att möjliggöra en förbättrad flexibilitet för det europeiska elsystemet.


    Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

    Huvudfinansiering: Europeiska kommissionens Horizon 2020-program

    Samarbetspartners: EDF, Engineering Ingegneria Informatica, A2A Calore & Servizi, Cybergrid, Regenera, N-Side, Efficacity, Aguas de Murcia och Arttic, Vito, RSE, Eifer, Danmarks tekniska universitet, Cardiff University, Euroheat & Power