Text

Projektlista - samarbetspartner: DELTA

 • Projektet BBChina syftar till att skapa en masterkurs som helt ägnas åt hela bioenergi- och biokemiska kedjan i tre partnerländer till lärosäten i Kina. Masterprogrammet "From the Field to Bioenergy, Biofuel and Biochemicalsr" kommer att vara ett gemensamt och avancerat tvärvetenskapligt masterprogram där den komplexa biomassakedjan analyseras på djupet hela vägen till bioraffinaderiets output, till bioenergiproduktionen, till biobränsleanvändningen samt till integrationen med andra förnybara energikällor.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: Erasmus+

  Samarbetspartners: Università degli Studi di Firenze, Universität Rostock, Tongji University, East China University of Science and Technology, Sichuan University, Cesie, Municipal Solid Waste Treatment Center of Changzhou, Consorzio per la ricerca e la dimostrazione sulle energie rinnovabili, Myricae SRL, China Italy Chamber of Commerce, Chimica Verde Bionet.

 • The goal of the ESS-H profile is that academia and industry together achieve a significant increase in research in the area of embedded sensor systems for health performed at Mälardalen University and participating companies, and that ESS-H is established as a nationally leading and an internationally renowned research center for embedded sensor systems for health.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Addiva, Cambio Healthcare Systems, DELTA, Giraff, JC Development, Medfield Diagnostics, Motion Control, Senseair, Quality Pharma

 • The ESS-H+ profile will aim for an increased specialization, a significant progression, and raised scientific ambitions, as compared to ESS-H, through deepened co-production with our partner companies within one integrated Focus Area: Sensor systems for health monitoring/monitoring of humans.


  Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Avalon Innovation, Brighter, Camanio Care, Delphie, DELTA, JC Development, Motion Control, Nordic Electronic Partner, Qamcom, Senseair, Stille, Tjeders

 • Projektet ska bidra med ett underlag till Västerås stad så att de kan planera för en mer socialt hållbar stadsdel.


  Projektansvarig vid MDH: Terence Fell

  Huvudfinansiering: Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning

  Samarbetspartners: Västerås stad

 • The project investigates how safety in wireless communication can be guaranteed in spite of electromagnetic interference.


  Projektansvarig vid MDH: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: DELTA, Voith

 • The project aims at providing guarantees for safety and security in electromagnetically disturbed environments.


  Projektansvarig vid MDH: Mats Björkman

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: ABB Corporate Research, DELTA, Motion Control, Voith

 • The makeITrail project is concerned with developing new methods and technologies to further integrate the value chain of the railway manufacturing sector in Sweden. In doing so, we need to strengthen the supplier-producer-consumer relationship and connect the local suppliers with the wider international supply chain.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: RISE Research Institutes of Sweden, Addiva, Bombardier Transportation, DELTA

 • Syftet är att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Vi kommer att undersöka detta både från ungdomarnas perspektiv och från aktörsperspektivet dvs de aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstemän inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa


  Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Medfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad, Eskilstuna kommun