Text

Projektlista - samarbetspartner: Cesie

  • Projektet BBChina syftar till att skapa en masterkurs som helt ägnas åt hela bioenergi- och biokemiska kedjan i tre partnerländer till lärosäten i Kina. Masterprogrammet "From the Field to Bioenergy, Biofuel and Biochemicalsr" kommer att vara ett gemensamt och avancerat tvärvetenskapligt masterprogram där den komplexa biomassakedjan analyseras på djupet hela vägen till bioraffinaderiets output, till bioenergiproduktionen, till biobränsleanvändningen samt till integrationen med andra förnybara energikällor.


    Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

    Huvudfinansiering: Erasmus+

    Samarbetspartners: Università degli Studi di Firenze, Universität Rostock, Tongji University, East China University of Science and Technology, Sichuan University, Cesie, Municipal Solid Waste Treatment Center of Changzhou, Consorzio per la ricerca e la dimostrazione sulle energie rinnovabili, Myricae SRL, China Italy Chamber of Commerce, Chimica Verde Bionet.