Text

Projektlista - samarbetspartner: Cardiff University

 • Projektet gör en förstudie av genomförbarheten av förnybar energi integrerad med energilagring i kommunala, rekreations- och industribyggnader.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Medfinansiering: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco

  Samarbetspartners: Castellum, Eskilstuna Energi och Mijö, Flowocean, Mälarenergi, Nilar, Solkompaniet, Sweco, Lawrence Berkeley National Laboratory, Georgia Institute of Technology, Cardiff University, Imperial College, University of Victoria, Tianjin University, Sichuan University, Chongqing University

 • Målet med MAGNITUDE-projektet är att utforma och utveckla affärs- och marknadsmekanismer samt stödja samordningsverktyg för att möjliggöra en förbättrad flexibilitet för det europeiska elsystemet.


  Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

  Huvudfinansiering: Europeiska kommissionens Horizon 2020-program

  Samarbetspartners: EDF, Engineering Ingegneria Informatica, A2A Calore & Servizi, Cybergrid, Regenera, N-Side, Efficacity, Aguas de Murcia och Arttic, Vito, RSE, Eifer, Danmarks tekniska universitet, Cardiff University, Euroheat & Power