Text

Projektlista - samarbetspartner: Bestwood

 • Syftet med projektet att producera energi på ett renare och effektivare sätt.


  Projektansvarig vid MDH: Ioanna Aslanidou

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: First Control, Bestwood, ESEM, ENAE

 • Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research).


  Projektansvarig vid MDH: Erik Dahlquist

  Huvudfinansiering: EU Horizon 2020 SPIRE-2

  Samarbetspartners: Mälarenergi, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, ABB, Billerud-Korsnäs, Bestwood, Tüpraş, Tieto, Fraunhofer institute, IDENER, MTT

 • Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen för att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för online-karakterisering av biomassa och avfallsmaterialegenskaper för diagnostik samt optimal kontroll av kraftvärmeverk.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: Energimyndiheten

  Medfinansiering: Energiforsk, Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö, ENA Energi, Bollnäs Energi, First Control Systems, Bestwood

  Samarbetspartners: Energiforsk, Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö, ENA Energi, Bollnäs Energi, First Control Systems, Bestwood

 • Projektets övergripande mål är att utvärdera potentialen att använda NIR-­mätningar som mjuka sensorer för karakterisering av biomassa för diagnostik och kontroll av industriella processer.


  Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Mälarenergi, Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö, BillerudKorsnäs, Bestwood