Text

Projektlista - samarbetspartner: Atea

 • Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


  Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV, Vinnova

  Medfinansiering: Sparbanken Rekarne Stiftelse

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Västerås stad, Atea

 • Projektets syfte är att utvärdera användningen av Virtual Reality i vård och omsorg om personer med demenssjukdom med avseende på personernas beteendemässig och psykologiska symtom på demens, livskvalitet och läkemedelsanvändning samt beskriva omsorgspersonalens erfarenheter av personernas upplevelser samt Virtual Reality:s användbarhet och genomförbarhet i omsorgen om personer med demenssjukdom på ett vård- och omsorgsboende.


  Projektansvarig vid MDH: Annelie Gusdal

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen

  Samarbetspartners: Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende, Eskilstuna kommun, ATEA Sverige SPF Seniorerna Eskilstuna