Text

Projektlista - samarbetspartner: 1177

 • Det övergripande syftet med projektet är att beskriva fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- samt ett uppringarperspektiv


  Projektansvarig vid MDH: Sofia Skogevall

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Stockholms universitet, Uppsala universitet, Region Västmanland

 • Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


  Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

  Huvudfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: 1177-vårdguiden