Text

Projektlista - samarbetspartner: ��F

  • Projektet ska öka förståelsen för barns syn på övergången från förskola till grundskolan, samt öka kunskapen om deras kunskaper, färdigheter och attityder till denna viktiga övergång.


    Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér

    Huvudfinansiering: Erasmus+

    Medfinansiering: MDH

    Samarbetspartners: Prof. J Einarsdottir and Dr. I Ó. Sigurðarsdóttir University of Iceland, I Friberg, Svenska OMEP, E Ärlemalm-Hagsér, MDH, F Kelleher and M Atanackovic Early Childhood Ireland, A Štefanec Kindergarten Dobro Dr. A Višnjić Jevtić OMEP Croatia