Text

Projektlista - medfinansiär: Stockholms universitet

Undersökning av mekanismer som spelar roll för akademisk framgång bland elever som växt upp i familjer där föräldrarna har låg utbildningsnivå och/eller låg inkomst.


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Medfinansiering: Stockholms universitet