Text

Projektlista - medfinansiär: Stockholmia förlag

Projektet syftar till att studera olika bilder och föreställningar av staden, där Stockholm utgör det empiriska fallet. Utgångspunkten är att föreställningarna påverkas av en mängd aktiviteter som pågår i och kring staden, och inte enbart av marknadsföringsinsatser


Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

Huvudfinansiering: Wallander-stiftelsen

Medfinansiering: Stockholmia förlag, Kommittén för stockholmsforskning