Text

Projektlista - medfinansiär: Sparbanken Rekarne Stiftelse

Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV, Vinnova

Medfinansiering: Sparbanken Rekarne Stiftelse

Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Västerås stad, Atea