Text

Projektlista - medfinansiär: Smartare Elektroniksystem

Målet är att sammanställa information om verksamhet och kompetens hos svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten inom området inbyggda sensorsystem för hälsa.


Projektansvarig vid MDH: Maria Lindén

Huvudfinansiering: Vinnova

Medfinansiering: Smartare Elektroniksystem