Text

Projektlista - medfinansiär: Sigholm

Projektet kommer att möjliggöra att de förväntade inlärningsmaskinerna för processindustrin potentiellt kan minska ekonomiska och miljömässiga kostnader.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: Vinnova, Processindustriell IT och Automation

Medfinansiering: Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings

Samarbetspartners: VSICS, Mälarenergi, ABB, Sigholm, EvoThings