Text

Projektlista - medfinansiär: Kwansei Gakuin University (Japan)

Att leva med demenssjukdom i det dagliga livet och i livets slut. En studie utifrån deltagande observationer på särskilda boenden i Japan och Sverige


Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: Grants-in-Aid for Scientific Research by Japan Society for the Promotion of Science

Medfinansiering: MDH, Kwansei Gakuin University (Japan)