Text

Projektlista - medfinansiär: Kraftpojkarna i Västerås

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Medfinansiering: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi

Samarbetspartners: Kraftpojkarna i Västerås, Mälarenergi