Text

Projektlista - medfinansiär: Kommittén för stockholmsforskning

Projektet syftar till att studera olika bilder och föreställningar av staden, där Stockholm utgör det empiriska fallet. Utgångspunkten är att föreställningarna påverkas av en mängd aktiviteter som pågår i och kring staden, och inte enbart av marknadsföringsinsatser


Projektansvarig vid MDH: Anette Hallin

Huvudfinansiering: Wallander-stiftelsen

Medfinansiering: Stockholmia förlag, Kommittén för stockholmsforskning